Tehsil Municipal Administration Shahpur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Union Councils

Sr.#

No. & Name of Union Councils

1

54 Ghangwal

2

55 Khawaja abad

3

56 Kalra

4

57 Jhawarian (Jhawarian)

5

58 Kot Bhai Khan

6

59 Kot Pehlwan

7

60 Bakhar Bar

8

61 Shahpur Sadar (Urban)

9

62 Aqil Shah

10

63 Shahpur City (Urban)

11

64 Kandan

12

65 Mangowal

13

66 Jahan Abad

14

67 Sabowal

15

68 Jalal Pur Jadeed

16

69 Gondal

 

Home | Contact Us | Feedback | Links
2011 TMA Shahpur, Pakistan. All rights reserved.